Wij zijn lid van

Lidmaatschappen

Mens Advocaten is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade. Ons kantoor werkt uitsluitend voor slachtoffers. Mens Advocaten streeft hoogwaardige dienstverlening na van een zo hoog mogelijke kwaliteit.

LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

letselschade-lsaAlle advocaten zijn (aspirant) lid van de LSA. Een LSA advocaat is een advocaat die is opgeleid en gespecialiseerd in de behandeling van letselschades. Een LSA advocaat is lid van de specialistenvereniging van letselschade advocaten LSA. Deze vereniging is op het gebied van de juridische afwikkeling van letselschade toonaangevend. LSA advocaten hebben een aparte opleiding gevolgd en een examen afgelegd. Bovendien kunnen zij alleen maar lid worden en blijven als zij veel letselschadezaken doen. Na toetreding tot de LSA zijn de leden bovendien verplicht hun vakkennis op peil te houden. Het LSA lidmaatschap is voor een letselschade advocaat het hoogst haalbare keurmerk. Graag verwijzen wij u naar de website van LSA voor nadere informatie: www.lsa.nl. Op verzoek sturen wij u de folder van LSA.

 

ASP (de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade)

asp-logoPaul Meijer en Inge Baggerman-Scherpenisse zijn tevens ASP-lid. ASP is in 1997 opgericht door gespecialiseerde letselschade advocaten die enkel voor letselschadeslachtoffers werken met als doelstelling om de positie van die slachtoffers te verbeteren. Enerzijds door te bevorderen dat de advocaat-leden een zo hoog mogelijke kwaliteit bieden aan hun cliënten/letselschadeslachtoffers. Anderzijds door initiatieven te ontplooien die de burger lang niet altijd ziet, zoals bijvoorbeeld het leveren van commentaar op wetsvoorstellen, het geven van voorlichting aan politici en het permanent en digitaal uitwisselen van informatie tussen advocaat-leden onderling. Graag verwijzen wij u naar de website van ASP voor nadere informatie: www.asp-advocaten.nl.

WAA (De Werkgroep Artsen Advocaten)

logo_waa1Alle advocaten zijn lid van de WAA. De Werkgroep Artsen Advocaten brengt artsen en advocaten samen en streeft er op die manier naar dat artsen en advocaten elkaars taal leren begrijpen. De WAA zorgt voor kennisoverdracht door vergaderingen en lezingen, door het jaarlijkse WAA-congres en door het uitgeven van het vaktijdschrift Letsel & Schade. De WAA tracht, door ook met derden (wetenschap, rechterlijke macht, verzekeraars) te spreken, ervoor te zorgen dat het schaderegelingsproces – en meer in het bijzonder het zogenoemde medische traject – soepeler verloopt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat met name die fase pijnlijk is voor slachtoffers en dus verbetering behoeft. Graag verwijzen wij u naar de website van WAA voor nadere informatie: www.waa.nl.