Kosten en geschillen

Kosten

Wat kosten onze advocaten? In de personenschadepraktijk worden de kosten van rechtsbijstand in beginsel vergoed door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Dat houdt in dat Mens Advocaten in beginsel kosteloos voor slachtoffers werkt. Dat geldt overigens alleen als de aansprakelijkheid wordt erkend en de zaak in der minne wordt geregeld. Voor de kosten van eventuele procedures worden afspraken met u gemaakt.

Er wordt in beginsel eens per kwartaal een gespecificeerde declaratie verzonden aan de aansprakelijke partij. Paul Meijer en Inge Baggerman-Scherpenisse hanteren een basisuurtarief van € 280,– (2023) exclusief BTW en inclusief kantooropslag.

Door onze gespecialiseerde praktijkuitoefening is veelal de benodigde tijd om tot een goede advisering of aanpak te komen geringer dan die van niet-specialisten, waardoor onze declaraties per saldo vaak lager uitkomen.

Geschillen

Ons kantoor hecht aan kwaliteit en doet er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u als cliënt niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk om dit te bespreken met de advocaat die u bijstaat. Die advocaat zal de kwestie intern bespreken en proberen om met u tot een oplossing te komen. U kunt er ook voor kiezen om u te wenden tot één van de klachtenfunctionarissen, Paul Meijer of Inge Baggerman-Scherpenisse (010-2701040). Mocht deze klachtenbehandeling niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de deken van het arrondissement Rotterdam. Aangezien onze advocaten (aspirant-)lid zijn van de vereniging van letselschadeadvocaten (LSA) kunt u zich ook wenden tot de Ombudsman van de LSA of de geschillencommissie declaraties.

Wij hopen echter dat u tevreden bent over de dienstverlening van Mens Advocaten en zullen te allen tijde onze uiterste best voor u doen.