Onze advocaten

mr Paul Meijer

paul-meijerPaul Meijer behandelt zo’n 25 jaar personenschades. Hij is in 1994 aan de Rijksuniversiteit te Leiden afgestudeerd. Na zijn studie is hij gaan werken bij een rechtsbijstandverzekeraar op de afdeling letselschade.

Vervolgens heeft hij gewerkt als actuarieel rekenmeester personenschade bij het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL). Aldaar berekende hij voor belangenbehartigers, advocaten, verzekeraars en expertisebureaus het verlies van arbeidsvermogen van slachtoffers en de schade ingeval van overlijden.

Sedert 2000 is Paul Meijer advocaat. Hij heeft in 2003 de specialistenopleiding “personenschade” aan de Grotius Academie succesvol afgerond. Hierna is hij geruime tijd docent geweest bij de Grotius Academie. Met enige regelmaat werkt Paul Meijer mee aan cursussen en/of congressen.

Paul Meijer is lid van de specialistenverenigingen LSA, ASP en WAA. Hij is bestuurslid van de LSA.

Hij staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op het volgende rechtsgebied geregistreerd: letsel- en overlijdensschade (zowel voor civielrechtelijke als voor slachtofferzaken).